سلام 

خوبین؟ 

اقلیما می باشیم . 

در عالم هپروت سیر می کردیم که متوجه شدیم تختمان دارد می لرزد!!

گفتیم خدایا یعنی زلزله است؟  

بعد  یادمان امد این گوشی جنابعالی روی سایلنت است و سایلتنش هم ویبره فعال است گوشی را برداشتم  دیدم الیزاست برداشتم  ۱۰ مینی دعواش کرد بعدش گفت بس کن اقلیما اصن می خواسم یه خبر خوش بدم نمی دم دیگه کلی منت کشی کردم گفت فردا تعطیله ما هم که روحیه ی دانشجونیمان گل کرد خوشحال شدیم.خواب هم از سرمان نیز پرید 

خوب گفتم الیزا گفتم اندکی غیبت بکنم.امروز ظهر  دیدم بعد سلف نرفت طرف سایت یعنی جایگاه همیشگیش گفتم تعجبیه کجا می ری؟؟؟؟گفت دارم می رم  تالار آوینی فیلم شب های روشنه منم که همش به این چسبیدم باهاش رفتم.اقا اونجا مگه فیلم دید الیزا؟از اول تا آخر داشت بلوتوث بازی می کرد. 

نمی دونم چی شده بود سر کلاس ریدینگ فعال شده بود هی جواب سوالا رو می داد. 

تازه نمره لیستنینگشم از من بهتر شد بمیره الهی.بعد کلاسم تموم شده و نشده دوید رفت تو سایت تازه هم اتاقیش که هم رشته ایش هم هست رو اغفال کرد اونم با خودش برد.  

راستی رو تبلیغای این فیلمه یه شعر خوشگل نوشته بود دکلمه فیلم بود 

وقتی حواست نیست زیباترینی وقتی حواست هستفقط زیبایی حالا حواست هست؟؟؟

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log