چند تا سخنه از بزرگان غیر مسلمان در مورد امام حسین

البته اصل مطلبش انگلیسی بود توی یه مجله خودم ترجمه کردم

جالبه!

توماس کارلایل

بهترین درسی که ما از تراژدی کربلا می گیریم اینه که حسین و همراهیانش معتقدان سفت خدا بودند.آنها نشان دادند که برتری عددی به حساب نمی اید وقتی که به حق و باطل  می رسد.پیروزی حسین  با وجود اقلیتش مرا به شگفت درآورده است!


ماهاتما گاندی

من به دقت به زندگی امام حسین نگاه کردم ،بزرگترین شهید کربلاو به دقت به کربلای مقدس نگاه کردم،این به من نشون داد که هند می تونه به ÷یروزی برسه وقتی از امام حسین ÷یروی کنه

Antoine Bara

این یکی ترجمش یه حالی می شد انگلیسیشو گذاشتم!

if imam Hussein from us(christian) we should distribute flags and establish chamber around the world and called christian people by the name of imam Hussein.صبح نوشت:آخر ترم و سرم شلوغه واقعاً سخته به همتون سر بزنم!

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log