دلم واسه الیزا تنگیده!!!!!

اون که دلش خوشه!

مهمونی بود امشب

دیدن مکه ای

خودش بعد می اد می گه

من حوصلم سر رفت تو خونه

تا یه شنبه باید صبر کنم!!!!

اقلیما

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log