دوباره سیب بچین حوا؛ خسته ام... بگذار از اینجا هم بیرونمان کنند...

نه ...نه...دست نگه دار حوای من! یادت هست بار اول که چیدیم، هبوط کردیم خسته نشو صعود را بیندیش!اینو تو یه وبلاک دیدم قشنگه گذاشتمش!

الانم من به فکر صعودم!

واسه صغود تنها راهی که به ذهنم می رسه خدافظیه!

البته هستم و می نویسم اما در جای دیگر!شرمنده از دادن آدرس معذورم

این وبلاگ هم هراز کاهی آپ می شه در جهت ظهور آقا!

رایت خواننده ی خاموش وبلاگ هایتان خواهم بود از ریدر


یک سال از شروع وبلاک نویسیم می گذرد!چه زود دیر می شود !و من تولد یک سالگی وبلاگم را همراهی می کنم با خداخافظی از چیزی که از جانم هم عزیزتر بود!


به دلیل اصرار دوستان آدرس وبلاگمو گذاستم

من اینجا هستم!

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log