خوب چند روز دیگه تا عاشورا بیشتر نمونده و اصولاً باید یه آمادگی داشته باشیم ولی خوب من تا دیروز که این آمادگی رو نداشتم تا این که دیشب راهی مصلا شدم!

نمی دونم چی شد که یهو ذهنم رفت یه سال پیش روز عاشورا راهی شدم راهی دانشگاه اتوبوس دیرتر از روزای دیگه پر شد اصفهانم که نه تاکسی بود و نه واحد!!!!!من و بودم و هم اتاقیم که بالاخره یکی پیدا شد ما رو ببره!!!!خب روال عادی رو طی کردیم تا رسیدیم به دانشگاه!شب رفتم مسجد دانشگاه واسه نماز و بعدشم مراسم بود !ولی عجب مراسمی بود!!!خیلی خوب بود !!!!بعدشم همه راهی شدند!!!!از کوی اساتید رد شدیم رفتیم بیت الحسین و مراسم اونجا با صفاتر!عجب شبی بود!

بعدشم که شام و بعدم بردندمون امامزاده سید محمد.بار اولم بود می رفتم و فک کنم بار آخرمم!!!خیلی آرامش بخش بود!یادش بخیر!!!!
صبح نوشت:التماس دعا!!!!!

صبح نوشت 1:دیروز دو صفحه نشریه بهمون دادند مطالبش عالی بود.در مورد محرم!این تکه شعر از اون مجلس

داشتم فکر می کردم..........

شنیدم پیکرت غارت شد ای عشق!


مادرش فرموده بود:

مثل امام ،مثل کعبه است

مردم به سمت او می روند نه او به سمت مردم....

این کعبه ی عشق اما

یک بار به سمت مردم رفت...

پیراهنش را هم غارت کردند.......

مادرش کنار قتگاه واحسینا می گفت


                           

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log