سلام

خوبین؟

شرمنده این روزا سرم شلوغه!!!نمی تونیم سربزنم

یه سوال دارم

من چه شکلیم؟

منو توصیف کنید

تظرا رو باز می ذارم!صبح نوشت:لطفاْ نظر سیاسی ندیند!!!!!!!!!اصلاْ ذوس ندارم تو وبلاگم بحث سیاسی بشه!!!من اون نظرا رو تایید کردم ولی نشون دهنده ی موافقت من نیست!فقط می خواستم نشون بدم دستی تو نظرا نمی برم.همین

الیزا نوشت

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log