هوس ژانرنویسی کردم.

اونایی که صبح کله پاچه می خورند و ظهر ناهار به جا یه پرس دو پرس می خورند و شبم شامو کامل می خورند و میان وعده هم می خورند بعدم می گن چرا اینقدر استعداد چاقی داریم!!!!!

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log