تغییر فار!!!!

مواد صنعتی به زبان و ادبیات انکلیسی اصفهان

تعداد زیادی تعجب کردند از کارم

تعدادی طوری رفتار کردند که یعنی خاک تو سرت

تعدادی بی تفاوت

تعدادی هم استقبال که دانشجوی صنعتی بودند.

ولی مهم نیست هیچ کدام از این رفتارها برای من تنها چیزی که مهمه برام علاقه است


تغییر فاز!!!!

از بلاگفا به بلاگ اسکای

همون بالای رو بخونید


هنوز خوابگاه ندادند بهم.دعا کنید بدند خسته شدم تو این راه

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log