من قرار نیست جایی برم!!!!

اگه فک کردید من این وبلاگو بذارمو برم کورخوندید

دختر حوا و این کارا؟

فقط یه کم رویم رو تغییر می دم.همین!


صبح نوشت:خواهشاْ نپرسید چی.چون جواب نمی گیرید خودتون به زودی می فهمین.


src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log