ما دوبار با دوستان اصفهان رفتیم.هر دو بار بستنی خوردیم و هر دوبار کیف پولیمان گمگشت! 

و ستنی زهر مار شد 

البته سری پیش کیف پولیم پیدا شد بی پولاش 

کاشکی این سری با پولاش پیدا بشه 

آخه پول ثبت نام مشهدم توش بود 

البته سری پیش رفته بودم کتاب بخرم.این سری سینما.ملک سلیمان

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log