فردا می خوایم بریم عروسی 

 

 

 

  

شاید این هفته برم مشهد 

 

امیدوارم بشه 


منظورم از  عروسی پیوند آسمانی بود!!!!!!!!۱ 

مشهد شده ولی بین این هفته و هفته آینده !!!!! 

امیدوارم قبول کنن هفته ی دیگه!!!!!!!! 

دیشب دعوام شد 

با هم اتاقیم 

می خوام اتاقمو عوض کنم

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log