این شعر از من نیست خودتون می تونید حدس بزنید.

همین جوری گذاشتم

ربطی هم به ÷ستم نداره

فقط قشنگ بود

این که میبینید عکس دختر عموم نه اشتباه نکن نیست

اما خیلی شکلشه

کلاس اوله

چندروز پیش مادربزرگم رفته خونشون

کسه دیگه نبود

چایی و میوه و اینا و پذیرایی

حالا اگه می اومدن خونه ما

بفرمایید تو

و من به سمت جایگاه همیشگی یعنی کامپ.ن:البته آخرش اغراق بودا

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log