می خواستم امروزآپ کنم از ۴شنبه تا امروزو ولی اصن حسش نیست حوصله ندارم.فقط بگم ارایم عالی بود خیلی خوب شد.همه راضی بودند اگه با پاورپوینت نبود اینقد خوب نمی شد 

همین

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log