دیشب رسیدیم

سفر بدی نبود

فقط نمی دونم چرا این چند ساله هرچی می ریم قم باید سرما بخورم!

از نوع شدیدش

منم کم نیوردم شدیداً ناپرهیزی کردم

بادمجون پیتزا رولت شیرینی ولی خوب الانم خوبم

فقط سرفم مونده!

فردا ارایه دارم.شدیداض می ترسم.استرس دارم.دعا کنید خوب بشه

از همین جا به دخترکوچولو تسلیت می گم.امیدوارم غم آخرت باشه.

اعترافات یک دختر دیوونه

فردا عصر میام به همتون سر می زنم


بعداض نوشت

من حدود سه هفتس رو تحقیقم دارم کار می کنم بعد تازه الان هم گروهیم اس اام اس داده می گه از ضفحه 65 باید بخونم؟؟؟؟!!!بعدشم می گه خوندی تو؟؟؟؟

شترق!

این صدای دستم بود که زدم تو پیشونیم خیلی محکم


src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log