شدیداْ خستم

امروز مهمون داشتیم!

الانم دنبال دیکشنری و این چیزام

فنی و مهندسی و اقتصاد

جاتون خالی ۴شنبه کلی دانشکده آمار شیطونی کردیم

بعد تعریف می کنم.

حالم یده

فیزیکی روحی

دعا یادتون نره!

فعلاْsrc="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log