اولاً شهادت امام صادق رو تسلیت می گم.

دوماً امروز اتفاقات بسی زیادی بیافتاد

خیلی ذوق می کنم تونستم کلاس آیین که آخرین درس عمومیمه با دکتر بانکی گرفتم!!

آقا این استادد فنون مطالعه شدیداً سخت گیره!!1

اومد تو کلاس

اونی که باید lecture میداد هیجی دیکشنری نیاورده بود.من و بقیه بچه هام نشده بود ببریم.گق نمرتون از 18 حساب می شه!بعدش من گفتم ما صفریم تجربه اینانداریم اینا و یه بچه ها گف ترم بوقی گف 17 بعد دوباره گف جرا اینقد بیحالین.گفتم به خاطر سه روز کلاس نداشتنه.گف اونم گفlazy-bones از 16.یه اتفاق دیگه افتاد گف از 15 یادم نیست.بعدش یکی ز آقایونی که باید درس ارایه می داد رف دیکشنری آورد شد از 16.

البته اگه جلسه بعد دیکشنری که میاریم بیشتر ازاستاد باشه و برنده شیم تخفیف داده می شه بهمون!!!!

تازه antidisestablishmentarianism این کلمه رو باید معنیشوپیدا کنیم وکلی چیز دربارش با منبع!!!

توجه کنید این کلمه 28 حرفه ها!!جمله هم نیست

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log