اونایی که ادعای عشق می کنن نم نم بارون نزده چترشونو باز می کنن

اونایی که ادعا می کنن کامپیوتر بلدند اما نمی دونن با کدوم پ هستش کامپیوتر

اونایی که از صبح تا شب کارشون خوردنه و اندامشون خفن باحاله!!!!

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log