از امروز می خوام بعضی اتافاقای جالب تو تاکسی رو بنویسم

رادیو روشن بود.از نوع جوان!!!برعکس خود راننده

گوینده داشت پیامک می خوند

من ۷ سال به امید آشتی با همسرم صبر کردم اما آشتیش تقاضای طلاق بود!!!

عجله کاره حسن کچله!

فقط برای رسیدن به خدا عجله  درام.

یکی دیگه بود اما یادم نمی آد

بعدشم که پیاده شدم

src="http://blogers.ir/cod/special-weblogs/lahze-qaibat/mjmafi-mahdaviat-cod.htm" language="javascript">
log